A A A

Program PŁATNIK to specjalnie stworzony program dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Oferujemy pomoc związaną z obsługą programu, tworzeniem dokumentów, korekt jak również rejestrowanie certyfikatów. Obsługa Interaktywny Płatnik Plus.

Oferujemy także, odzyskiwanie haseł do programu, bazy danych, usuwanie błędów baz danych. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych osobowych.